Bergskor

Som en del av våra konsekventa ansträngningar för att optimera produkten och dess konkurrenskraft, har vi utvecklat vår egen bergsko: Centrum Rock Shoe.      Centrum Rock Shoe utvecklades med fokus på att göra en säker och pålitlig metod för att driva betongpålar i berggrunden utan att glida av en brant sluttande berggrund. Bergskon är också fördelaktig att använda i  jord som innehåller stora stenblock eller andra stora hinder som potentiellt kan påverka krafterna i pålarna under drivning.Centrum Rock Shoe säkerställer att kraften som appliceras på pålen koncentreras i spetsen på bergskon, vilket förhindrar att pålen skadas när den körs in i berggrunden eller marken.Centrum Rock Shoe produceras lokalt i Danmark nära Centrum Pæle A / S, vilket möjliggör en noggrann övervakning av kvalitet och produktionsprocesser. Dessutom har Centrum Rock Shoe godkänts och certifierats enligt European Technical Assessment (ETA) för bergsko – EAD 200014-01-0103.  

Centrum Pile AB

Kollanda 110
446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält