Centrum Pile AB arbetar aktivt för en hållbar framtid genom att med innovativa lösningar minska vårt klimatavtryck.

Hållbarhet för oss innebär också att öka människans välbefinnande samtidigt som vi har sund ekonomisk utveckling.

Alla inom Centrum Pile är med och bidrar oavsett roll i verksamheten. För oss är engagemang och ansvar viktigt och tillsammans fokuserar vi på att utveckla och förbättra vårt arbetssätt i vår strävan att uppnå en hållbar verksamhet. 

Centrum Pile uppmuntrar till idéer och förslag som bidrar till verksamheten och arbetar flitigt med bland annat prouktutveckling. Ett exempel på en produkt som blivit ett signum för Centrum Piles hållbarhetsarbete är Energipålen

Energipålarnas teknik kan bidra till en möjlig lösning för den gröna omvandlingen inom uppvärmning och kylning, eftersom de producerar 100 % miljövänlig energi när de kombineras med el från sol-, vind- eller vattenkraft. Dessutom kan stora besparingar uppnås när det kommer till kostnader för värme och kyla. För att nå ut med denna teknik krävs det att konstruktörer är medvetna om att lösningen finns, något Centrum Pile arbetar aktivt med. Nu är det bara en tidsfråga innan byggbranschen tar steget och ser den stora potential som energipålar innebär.

Vi tillverkar alla våra pålar med helkross för att spara på naturgrus. Våra produkter kan ni även få med miljöcement som är CO2 reducerad med 30% mot vanlig cement.

Varuleveranser från oss kan ske med HVO bränsle.

Energipålar från Centrum Pile

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält