Centrum Pile AB har nu en egen EPD!

Centrum Pile AB har tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) på den vanligaste betongpålen, 270 Concrete middle Pile Type 8.

En EPD (EnvironmentalProductDeclaration) är ett verifierat och publicerat dokument som beskriver produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Centrum Pile utgår från EPD:n i sitt arbete med att minska produkternas koldioxid avtryck. En EPD används för att få fram verifierad information i t ex miljömärkta byggnationer och vi har sett en ökad efterfrågan och ett ökat intresse kring EPD:er.

Vår EPD är granskad och godkänd av Bureau Veritas och publicerad på  www.environdec.com och på www.epd-norge.no

ladda ner vår epd

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält