Miljö

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 inklusive STEMFS 2014:2 vilket innebär att vi systematiskt arbetar med att förbättra verksamheten med hänseende till miljö och energi.Urval av pågående aktiviteter

 • Klimatsmartare betong – framtagning av betongpålar med en lägre klimatpåverkan än befintliga betongpålar.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att hitta smartare transportlösningar:
  • Inleveranser – samarbeten med våra leverantörer för att hitta smartare alternativ och optimera våra leveranser. Vi tittar på tågtransporter, biobränslen, eldrift m fl.
  • Interna transporter – möjlighet för biobränslen alternativt eldrift för interna transporter.
  • Utleveranser – möjlighet att leverera via tåg alternativt med biobränslen.
 • Elförbrukning – översyn av all belysning för att byta till LED samt styra användningen.

Urval av genomförda aktiviteter:

 • Naturgrus – Vi har ersatt allt naturgrus med kross. Naturgrus är en ändlig resurs som behövs i naturen för att filtrera vatten.
 • Energipålar – vi har vid nybyggnation av kontor och gemensamhetsutrymmen installerat energipålar för att sköta värme och kyla i fastigheten.

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

  *Obligatoriska fält