Centrum Pile AB tillverkar CE-märkta betongpålar av högsta kvalitet. CE-märket betyder att produktionen övervakas och utvärderas av tredje part och att produkten överensstämmer med Svenska byggregler samt europeisk standard för betongpålar. CE-märkningen är förankrad i EUs bestämmelser om byggvaror (Byggvarudirektivet) och gäller både pålar och skarvar, då bägge delar är innehåll i den nya gemensamma europeiska produktionsstandard för pålar (SSEN 12794:2005).

Allt ingående material hos Centrum kvalitetstestas och provnings- och produktionsdata dokumenteras kontinuerligt. CE-märket framgår alltid klart och tydligt på våra pålars märketiketter. Tack vare Centrums moderna, automatiserade produktionsteknik kan en jämn och hög kvalitet bibehållas genom hela processen, från första mottagningskontroll av material och råvaror, genom svetsning, gjutning, härdning och hela vägen fram till en leveransklar betongpåle. Centrums betongpålar tillverkas enligt klass 1 med skarv klass A.

CE-certifikat Kollanda BBC-Certifikat Dalby ce-certifikat dalby BBC-certifikat Kollanda

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält