Skarvar

Skarvade pålar är lösningen vid längre pållängder.

Centrumgruppen har utvecklat och patenterat CPG-skarven som är testad och godkänd enligt pålstandarden EN 12794 som en klass A-skarv (den högsta klassen) vilket betyder att den kan användas vid hård slagning utan att mista sina egenskaper.

I designen av CPG-skarvarna är det inarbetat direktiv från den svenska Pålkommissionens rapport nr. 105 ”Stålpålars bestandighet mot korrosion i jord” – som i avsnitt 2.12 ”Korrosion på stål i beslag till pålar av trä, betong och stål” anger att korrosion av skarvarnas låsdelar får vara 0,2 mm/100 år. CPG-skarven är även provad och typgodkänd i enligt tysk standard för Deutsches Institut für Bautechnik. Skarvarna finns som 2-, 4-, 6- och 8-lås skarvar och tillverkas av Centrum Paele i Vejle Danmark.

 

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält