Vår verksamhet

Centrum Pile AB startade sin produktion i januari 2008 och var den första CE-certifierade pålfabriken i Sverige. I våra moderna produktionsanläggningar och med vår stora produktionskapacitet kan vi erbjuda högkvalitativa betongpålar till konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder standardpålar i flertalet dimensioner men även skräddarsydda lösningar som är anpassade efter specifika projektbehov. Utöver påltillverkning tillhandahåller Centrum Pile även spont och balk. Centrum Pile AB tillhör Centrumgruppen med fabriker i Danmark, Sverige, Polen, England och Tyskland. Tillsammans har dessa fabriker en kapacitet på ca 4,4 miljoner löpmeter/år.

Våra fabriker

Vår fabrik i Kollanda är Sveriges enskilt största och en av Europas mest moderna produktionsanläggningar för tillverkning av betongpålar. Med dess placering, cirka tre mil norr om Göteborg är fabriken strategiskt belägen då den placerar oss i direkt anslutning till våra råvaruleverantörer samt ger oss närhet till viktiga kundmarknader. Under tidig vår 2023 inviges vår andra fabrik, som finns belägen i Dalby, Lund. Dalbyfabriken gör det möjligt för oss att komma närmre våra kunder i södra Sverige men även stärka samarbetet med våra kollegor i Danmark.

Hållbarhet

Hållbarhet för oss innebär också att öka människans välbefinnande samtidigt som vi har sund ekonomisk utveckling. Alla inom Centrum Pile är med och bidrar oavsett roll i verksamheten. För oss är engagemang och ansvar viktigt och tillsammans fokuserar vi på att utveckla och förbättra vårt arbetssätt i vår strävan att uppnå en hållbar verksamhet. Centrum Pile uppmuntrar till idéer och förslag som bidrar till verksamheten och arbetar flitigt med bland annat produktutveckling. Sedan 2018 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

LADDA NER VÅR FÖRETAGSPRESENTATION!

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält