Centrum Pile

Centrum Pile AB startade sin produktion i januari 2008 och har i dag en kapacitet på ca 67.000 löpmeter per månad. Fabriken är Sveriges enskilt största och en av Europas modernaste produktionsanläggningar för tillverkning av betongpålar. Med placeringen i Kollanda, Älvängen cirka tre mil norr om Göteborg är fabriken strategiskt belägen då den placerar oss i direkt anslutning till våra råvaruleverantörer samt ger oss närhet till viktiga kundmarknader.

Centrum Pile AB har ca. 40 anställda fördelade på produktion och administration. Produktionen består av produktionsledning, lagermedarbetare, svetsanläggning till armering samt betongproduktion och gjutning. Administrationen omfattar direktion, sälj, logistik, ekonomi, utveckling, kvalitet-  och laboratoriefunktion samt HR/Marketing. Utöver påltillverkningen tillhandahåller Centrum Pile även spont och balk. Denna avdelning är placerad i Gunnilse Göteborg.

Sedan år 2018 är vi även miljöcertiferade enligt ISO 14001: 2015.

Vi tillhör Centrumgruppen som har fabriker i Danmark, Sverige, Polen, England och Tyskland. Tillsammans har dessa fabriker en kapacitet på ca 3,2 miljoner löpmeter/år. Genom att gemensamt utveckla produktionprocessen finner vi förbättringar för ökad flexibiltet, kvalitet och effektitvitet.

 

Centrum Pile AB

Kollanda 110
446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält