Energipålen är framtagen av Centrum Pile i Danmark och har installerats i grundläggningen av flera projekt.

Vår energipåle används som effektiv energiväxlare i jorden. Energipålarna är traditionella prefabricerade betongpålar med jordvärmeslangar, sk. kollektorrör,  gjutna i armeringsburen. Detta gör det möjligt för vätska att cirkulera ner i marken för att utvinna värme, för att värma upp byggnaden ovanpå pålarna som är ansluten till en värmepump. Energipålarna kan förutom att värma byggnaden även kyla ner byggnaden genom att dra ut överskottsvärme från byggnaden och lagrar denna värme i marken, som en passiv kylningseffekt.

Energipålar

Dubbla funktioner

Energipålarna har alltså en dubbel funktion, eftersom de både bär upp byggnaden och tillhandahåller hållbar energi för uppvärmning och kylning. Kollektorrör gjuts in i pålen som motsvarar ca 70 m jordvärmeslang. Fördelen med energipålen är att den även kan användas för kylning av fastighet under varma perioder.

Dimensionering av energipålar

Med hjälp av vårt eget dimensioneringsverktyg kan Centrum Pile göra en exakt uppskattning av hur många energipålar som behövs för en byggnad, för att täcka energibehovet utan att skapa permafrost under byggnaden, vilket skulle göra systemet oanvändbart i längden.

Centrum Pile i Sverige är grundlagt med energipålar

Centrum Pile kontor Kollanda

Centrum Pile slutförde 2021 byggnationen av sin nya kontorsbyggnad, som förutom kontor innehåller en stor matsal, kök, omklädningsrum, konferensrum och mötesytor. I syfte att nyttja denna hållbara metod av uppvärmning och kylning från marken, är byggnaden grundlagd på 48 energipålar.Genom att använda dimensioneringsverktyget innan installationen av energipålar, säkerställde man att marken i första hand skulle kunna leverera den energi som krävdes. Detta för att tillgodose byggnadens energibehov och i andra hand att 48 pålar skulle vara det antal pålar som krävdes för att överföra denna energi.

Optimering av energisystemet

För att göra systemet så effektivt som möjligt samarbetade Centrum Pile med en energidesigner och specialist på värmepumpar för att skapa ett optimalt upplägg, som ger den mest effektiva kostnaden när det gäller energiproduktion i förhållande till tillförd el.I prestandarapporten avseende Centrum Piles kontor för Q4 2021 visar systemet att vi uppnått 82% av det förväntade uttaget för året på bara 3 månader. Resultatet tyder på ett bättre utfall än förväntat men ska verifieras under en längre period.

Läs gärna vår artikel om energipålar som blivit publicerad i Nordisk infrastruktur #2 från sida 83:

https://www.e-magin.se/paper/799vc3dd/paper/1#/paper/799vc3dd/83

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

  *Obligatoriska fält

  Hur fungerar energipålen?

  Sommar

  Genom att cirkulera den svala vätskan från pålarna i byggnaden,kan överskottsvärme extraheras och lagras i marken, vilket hållermarken vid en balanserad temperatur.Marktemperaturer på 8-10 °C garanterar en EER* på 20-30 med rätt inställning och dimensionering.

  Vinter

  Den lagrade energin i marken används för att värma upp byggnaden tillsammans med en värmepump.Marktemperaturer på 8-10 °C säkerställer en COP** på 3,5-6 med värmepumpen. Rätt uppställning och dimensionering.

  Se gärna vår video om energipålar

  Centrum Pile bygger framtidens energieffektiva byggnader med energipålar som grund.Genom att använda denna hållbara metod som energisystem kan vi säkerställa att din byggnad både blir kostnadseffektiv och miljövänlig.