Mastfundament

Utöver vår vanliga betongpåle framställer även Centrum mastfundament som används som grund för installation av kontaktledningsmaster till järnväg. Denna typ av påle har använts i stor utsträckning i Polen och Danmark under dessa länders program för att elektrifiera järnvägsnät.

Koniska mastfundament

Centrum Piles koniska mastfundament är ett säkert och snabbt grundläggningssystem, specialutformat för efterföljande montering av kontaktledningsmaster. De är dimensionerade för en livslängd på upp till 120 år. Mastfundamentet är i grunden en prefabricerad betongpåle som förstärks och anpassas för masttillämpningen genom att tillverkas med en konisk form som ökar momentkapaciteten. Bultar av rostfritt stål integreras och fungerar som förbindelsepunkt mellan pålen och masten som monteras på. Tillverkningen sker i en kontrollerad miljö som säkerställer en hög och jämn kvalitet med fullständig spårbarhet.

Etablering på den svenska marknaden

Trafikverket godkände Centrum Piles mastfundament hösten 2022 och i juni 2023 installerades de i det första projektet på svensk mark, Rååbanan. Mastfundament är sedan länge en etablerad lösning i Danmark och Polen, där de även tillverkas. Koniska mastfundamentet är under etablering på den svenska marknaden och under 2024 kommer tillverkning startas även i Sverige. Med sin långa livslängd är Centrum Piles koniska mastfundament en kostnadseffektiv och hållbar lösning, när det behövs stabila mastgrundläggningar i instabila jordar.

Trafikverkets Godkännande

Fördelar med koniska mastfundament

1

Snabb och flexibel installationsmetod

2

Hög och jämn kvalitet med fullständig spårbarhet

3

Installation oberoende av väderförhållande

4

Full kontroll av varje fundaments bärförmåga

5

Lång livslängd säkerställer få störningar

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält