Centrum Pile tillverkar CE-certifierade betongpålar av hög och jämn kvalitet. Allt ingående material provas och de färdiga pålarnas provnings- och produktionsdata dokumenteras noggrant. Det garanterar att vi alltid levererar rätt kvalitet, i rätt tid, till dina objektsspecifika krav.

Våra pålar tillverkas enligt klass 1 med skarv klass A. Betongpålarna tillverkas i standardiserade dimensioner och längder med Centrumfabrikernas egentillverkade CPG-skarv, vilket möjliggör säker sammanfogning av flera betongelement till önskad totallängd.

Centrum Pile-systemet med svetsade armeringsburar, spridd armering, höghållfast betong och fasade pålkanter ger robusta betongpålar som krävs för den nordiska marknaden.

Köpa betongpålar

Att köpa betongpålar för ett byggprojekt kräver en noggrann bedömning av flera aspekter. Att involvera erfarna ingenjörer och specialister är viktigt för att få rätt rekommendationer och kunna köpa betongpålar som harmonierar perfekt med projektets behov. Vi hjälper dig att få de insikter och den kunskap som krävs för att säkerställa att valen är optimerade för stabilitet och hållbarhet.

Vi eftersträvar att alltid ha betydande mängd standardpålar på lager för att snabbt kunna bistå projekt. Samtidigt har vi möjlighet att tillverka andra längder och dimensioner utefter kunds specifika behov.

Pris för betongpålar

Att satsa på högkvalitativa betongpålar är en investering i en långsiktig, robust grund för byggnaden eller strukturen. Det är avgörande för att undvika framtida problem och säkerställa långvarig stabilitet. Efter bedömning av respektive projekt lämnar vi offert på hur vi kan hjälpa ditt byggprojekt att bli lyckat. Alla våra produkter gjuts med helkross och kan även fås med miljöcement.

För priser på betongpålar vänligen kontakta vår anbudsledare under sidan kontakt.

Ritningar standardpålar

Centrum Pile EPD för betongpålar!

En EPD, Environmental Product Declaration, ger en relevant och verifierad miljöinformation om varor och tjänster ut ett livscykelperspektiv. Läs gärna hela vår EPD som finns i länken nedan.

Ladda ner vår EPD!

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält