Centrum Pile tillverkar CE-certifierade betongpålar av hög och jämn kvalitet. Allt ingående material provas och de färdiga pålarnas provnings- och produktionsdata dokumenteras noggrant. Det garanterar att vi alltid levererar rätt kvalitet, i rätt tid, till dina objektsspecifika krav.

Våra pålar tillverkas enligt klass 1 med skarv klass A. Betongpålarna tillverkas i standardiserade dimensioner och längder med Centrumgruppens egentillverkade CPG-skarv, vilket möjliggör säker sammanfogning av flera betongelement till önskad totallängd.

Centrum Pile-systemet med svetsade armeringsburar, spridd armering, höghållfast betong och fasade pålkanter ger robusta betongpålar som krävs för den nordiska marknaden.

Vi eftersträvar att alltid ha betydande mängd standardpålar på lager för att snabbt kunna bistå projekt. Samtidigt har vi möjlighet att tillverka andra längder och dimensioner utefter kunds specifika behov.

Ritningar standardpålar

Centrum Pile AB har nu en egen EPD!

En EPD, Environmental Product Declaration, ger en relevant och verifierad miljöinformation om varor och tjänster ut ett livscykelperspektiv. Läs gärna hela vår EPD som finns i länken nedan.

Ladda ner vår EPD!

 

betongpålar

Centrum Pile AB

Kollanda 110
446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält