Spont & Stålbalk

Spont används som en stödkonstruktion för att undvika förskjutningar i jordlager och även i schacktningsarbeten. I vissa fall kompletteras spontkonstruktioner med hammarband och stämp.

I Gunnilse, Göteborg har vi vårt lager för spont och balk.

Spontsortimentet består i huvuddel av: VL603 och VL604 i längder 4-16m

Stålbalkssortimentet består av HEB 280 till HEB 600 i längder 3-16m.