Spont & Stålbalk

Spont används som en stödkonstruktion för att undvika förskjutningar i jordlager och även i schacktningsarbeten.

I vissa fall kompletteras spontkonstruktioner med hammarband och stämp.

I Kollanda har vi handhar vi ett lager för spont och balk. Spontsortimentet består i huvuddel av VL603 och AZ18-700 i längder 4-16m.

Stålbalkssortimentet består av HEB 300 till HEB 600 i längder 5-16m. 

Vid förfrågningar av hyra eller köp hänvisar vi till Aarsleff Ground Engineering som vi handhar lagret för.

Spontvägg över Göta Älv för vattennivåsänkning under förstärkningsarbete. 

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 24756 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält