Välkommen till Centrum Pile AB

Som Sveriges största och tekniskt ledande påltillverkare bistår vi er i era projekt med strävan, ansvar, fokus och engagemang för en hållbar framtid.Centrum Pile består i Sverige av två fabriker. En i Kollanda, Älvängen/Göteborg och Dalby, Lund/Malmö. Centrum Pile finns även i Danmark, Polen, Tyskland och England.

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Låt oss hjälpa dig att skapa en mer hållbar framtid med våra energipålar

Läs mer här

Lär känna några av våra medarbetare!

Läs mer här

Centrum Pile Select- Kalkyleringsverktyg för geotekniker

Läs mer här

Energipålar från Centrum Pile

Genom att använda energipålar som grund för din byggnad, får du ett naturligt och hållbart energisystem

Läs mer om energipålar Kontakta oss