Nu är vi fem pålfabriker inom Centrumgruppen.

Den nya fabriken är belägen i Germaringen, södra Tyskland och kommer med sin kapacitet minska transporterna till projekt i Tyskland.