Vår energipåle används som effektiv energiväxlare i jorden. Energipålen är framtagen av Centrum Pile i Danmark och har installerats i grundläggningen av flera projekt. Jordvärmeslangar gjuts in i pålen och motsvarar ca. 70 m jordvärmeslang. Fördelen med energipålen är att den även kan användas för kylning av fastighet under varma perioder.Se mer på Centrum Pile Danmarks hemsida.

Se gärna videon nedan om energipålar.

Energy piles – YouTube

 

Centrum Pile AB

Kollanda 110446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält