Vår energipåle används som effektiv energiväxlare i jorden. Energipålen är framtagen av Centrum Pile i Danmark och har installerats i grundläggningen av flera projekt. Jordvärmeslangar gjuts in i pålen och motsvarar ca. 70 m jordvärmeslang. Fördelen med energipålen är att den även kan användas för kylning av fastighet under varma perioder.Se mer på Centrum Pile Danmarks hemsida.

 

Centrum Pile AB

Kollanda 110446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält