Energipålen är framtagen av Centrum Pile i Danmark och har installerats i grundläggningen av flera projekt.

Vår energipåle används som effektiv energiväxlare i jorden. Jordvärmeslangar gjuts in i pålen som motsvarar ca 70 m jordvärmeslang. Fördelen med energipålen är att den även kan användas för kylning av fastighet under varma perioder.

Centrum Pile i Sverige är grundlagt med energipålar

Centrum Pile slutförde nyligen byggnationen av sin nya kontorsbyggnad, som förutom kontor innehåller en stor matsal, kök, omklädningsrum, konferensrum och mötesytor. I syfte att nyttja denna hållbara metod av uppvärmning och kylning från marken, är byggnaden grundlagd på 48 energipålar.

Genom att använda dimensioneringsverktyget innan installationen av energipålar, säkerställde man att marken i första hand skulle kunna leverera den energi som krävdes. Detta för att tillgodose byggnadens energibehov och i andra hand att 48 pålar skulle vara det antal pålar som krävdes för att överföra denna energi.

För att göra systemet så effektivt som möjligt samarbetade Centrum Pile med en energidesigner och specialist på värmepumpar för att skapa ett optimalt upplägg, som ger den mest effektiva kostnaden när det gäller energiproduktion i förhållande till tillförd el.

I prestandarapporten avseende Centrum Piles kontor för Q4 2021 visar systemet att vi uppnått 82% av det förväntade uttaget för året på bara 3 månader. Resultatet tyder på ett bättre utfall än förväntat men ska verifieras under en längre period.

Läs gärna vår artikel om energipålar som blivit publicerad i Nordisk infrastruktur #2 från sida 83:
https://www.e-magin.se/paper/799vc3dd/paper/1#/paper/799vc3dd/83

Se mer på Centrum Pile Danmarks hemsida.

Se gärna videon nedan om energipålar

Centrum Pile AB

Kollanda 110
446 95 Älvängen

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält