Kontaktledningsfundament

Utöver vår vanliga betongpåle framställer även Centrumgruppen  kontaktledningsfundament som används som fundament för installation av kontaktledningsmaster till järnväg. Denna typ av påle har använts i stor utsträckning i Polen och Danmark under dessa länders program för att elektrifiera järnväg inom länderna.

Lång livslängd

Centrum Piles kontaktledningsfundament är ett säkert och snabbt grundläggningssystem specialutformat för efterföljande montering av kontaktledningsmaster och är dimensionerade för en livslängd på upp till 120 år. Kontaktledningsfundamentet är i grunden en prefabricerad betongpåle som förstärks och anpassas för masttillämpningen genom att tillverkas med en konisk form som ökar momentkapaciteten. Bultar av rostfritt stål integreras och fungerar som förbindelsepunkt mellan pålen och masten som placeras ovanpå den. Tillverkningen sker i en kontrollerad miljö som säkerställer hög och jämn kvalitet med fullständig spårbarhet.

Etablering på den svenska marknaden

Trafikverket godkände Centrum Piles kontaktledningsfundament hösten 2022 och i juni 2023 kommer de installeras i det första projektet på svensk mark. Kontaktledningsfundament är sedan länge en etablerad lösning i Danmark och Polen där tillverkningen sker i Centrum Piles fabriker men när kontaktledningsfundamentet etableras på den svenska marknaden kommer även tillverkning startas även i Sverige. Med sin långa livslängd är Centrum Piles kontaktledningspålar en kostnadseffektiv och hållbar lösning när det behövs stabila mastgrundläggningar i instabila jordar.

 

Trafikverkets Godkännande

Fördelar med Centrum Piles kontaktledningsfundament

1

Snabb och flexibel installationsmetod

2

Hög och jämn kvalitet med fullständig spårbarhet

3

Installation oberoende av väderförhållande

4

Full kontroll av varje fundaments bärförmåga

5

Lång livslängd säkerställer få störningar

Centrum Pile AB

Kollanda fabriken

Kollanda 110, 446 95 Älvängen

Dalby fabriken

Blockvägen 10, 247 56 Dalby

Andra Centrumfabriker

Danmark   Tyskland   Polen   England

Kontakt

    *Obligatoriska fält