Stort logistikcenter grundlagd med pålar från Centrum Pile

Centrum Pile har genom 2124 betongpålar bidragit till stabilitet för grunden till PostNords kommande enorma logistikcenter på Händelö utanför Norrköping. Ett stort projekt med utmanande leveransplanering för att säkra jämn installationstakt i en tight tidsplan.

Den imponerande ytan som centret skall stå på är hela 62 500 kvadratmeter stort. Marken bjöd på stor variation av djup ner till berg. Utmaningen för Centrum Pile var att säkra upp ett lager av olika längder för en flexibilitet i leveransen, för att möta rätt behov i rätt tid.

Centrum Piles anbudsledare Fredrik Källvik betonar vikten av ett bra samarbete med både kund och underleverantör. Det är en nyckelfaktor för framgång.

– I alla projekt förs en nära dialog med kunden för att vi skall kunna beräkna en träffsäker leveranstakt. Det är en kontinuerlig kommunikation från upphandling till den sista betongpålen installeras. Utmaningen för oss med ett så här stort projekt, är att planera för en hög flexibilitet då vi har flera projekt att stödja samtidigt. Det kräver också bra samarbete med våra underleverantörer, för att svara upp mot kundernas behov. Vårt åkeri’s utmaning blir att säkra upp en god resurs- och tidsplanering för klara det ökade trycket av leveranser, runt om i Sverige, berättar Fredrik.

Speciella markförhållanden

Markförhållandena på Händelö visade sig dessutom vara något speciella. Jordlagret kunde skilja sig från mindre än tre meter till ca 14 meter ner till berg, över en mindre yta. Centrum Pile behövde planera för en produktion med god flexibilitet, för att lagerhålla en variationen av längder, för kommande beställningar.

– Våra kunder får en geoteknisk undersökning av området som underlag att beräkna både antal betongpålar och längd. Undersökningen är dock inte baserad på varje meter av ytan. Den täcker oftast bara de yttre punkterna och kanske några i mitten vid ett så här stort område. Det är grundläggningsföretaget som gör en bedömning av vilka löpmeter som behövs för de olika partierna över området. Det är när pålen slås ner som det visar om bedömningen var rätt. Det är här skickligheten och erfarenheten spelar stor roll. Vår roll är att möta våra kunders behov av längder för varje vecka, löpande under projekttiden, berättar Fredrik och fortsätter:

– Om vi får möjlighet att vara involverade tidigt i planeringen av större eller svårare projekt kommer vi kunna möta behoven med högre leveranssäkerhet. Då kan vi planera vår produktion baserat på realistiska förväntningarna. En av de stora utmaningar för oss är lagerhållningen. Den binder kapital och vi vill uppnå en bra mix av kostnadseffektivitet och kundbehov. Lagret behöver omsättas i en smidig takt så vi inte har produkter som blir liggandes. För att lyckas med detta behöver vi en bra prognos att utgå från. Den grundar sig också i att ha en bra relation med våra kunder så de förstår vad vi behöver för att bäst stödja de i deras projekt.

Utförare av grundläggningsarbetet var Aarsleff Ground Engineering under ledning av projektledare Max Ortiz Farge. Max säger,

– Valet av pålar är av stor vikt för ett bra grundläggningsresultat. Att välja rätt grundar sig på bra kunskap och förståelse för markförhållanden. Men leveranssäkerheten är betydande för att kunna hålla tidsplaneringen för projektet. Genom ett gott samarbete med Centrum Pile kan vi skapa rätt förutsättningar för ett lyckat projekt.

.

Gott slutresultat

Efter 13 effektiva grundläggningsveckor kunde både Centrum Pile och Aarsleff, konstatera att projektet gått väldigt smidigt.

– Samarbetet har varit fantastiskt. Samtliga parter i projektet, har varit lösningsorienterade och sett till helheten. Därför har det flutit på utan några större problem eller tråkiga överraskningar. Det har också gjort att det har varit en härlig stämning under hela projektets gång, berättar Max.

– Det är extra roligt när ett utmanande projekt flyter på så bra. Det är då man vet att samarbetet mellan många olika parter fungerat mycket väl och gett ett gott slutresultat. Precis som planerat, avslutar Fredrik.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att möta utmaningarna med planering av betongpålar i ditt projekt? Tveka inte att kontakta oss.

Testa gärna vårt dimensioneringsverktyg Centrum Pile Select. Det hjälper dig att beräkna vilken pålkapacitet du behöver för ditt projekt – helt utan kostnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *