Kohesionspålar som grund för Dagabs höglager

Centrum Pile är glada över att leverera kohesionspålar för att ge rätt grund för lagerhållning och logistik. Denna gång i samarbete med Aarsleff Ground Engineering för grundläggningen av utbyggnaden till Dagabs höglager på Exportgatan i Hisings-Backa.

Redan år 2006 användes kohesionspålningsmetod för att bygga det befintliga höglagret. Framgången och populariteten av kohesionspålar i det geografiska området gjorde det naturligt att fortsätta i samma spår för den nya utbyggnaden.

Dagab, som ingår i Axfoodkoncernen, är en betydande grossist inom livsmedelssektorn och levererar produkter till kända butikskedjor som Willys och Hemköp. Med trygg grundläggning får deras utbyggnad av lagret rätt förutsättningar för att säkerställa en smidig leveranskedja.

 

Kohesionspålning som metod

Kohesionspålning är en teknik som har visat sig vara särskilt effektiv i områden med komplexa markförhållanden. Den inkluderar ofta användningen av träpålar som ett första steg i grundläggningen, följt av betongpålar som installeras ovanpå träpålarna. Detta skapar en kraftfull grund som kan hantera tunga laster och utmanande markförhållanden.

Vår expertis inom pålar för grundläggning, inklusive kohesionspålar, har varit avgörande för att säkerställa att Dagabs höglagerprojekt kan genomföras med högsta kvalitet och precision.

För projektet har vi levererat inte mindre än 471 kohesionspålar av typen 235 Typ6 och 8 för skarvning med träpålar. Dessa pålar, som är 14 meter långa, är skräddarsydda för att uppfylla de specifika kraven för detta projekt och kommer att utgöra en perfekt grund för höglagret sett till markens förutsättningar. Metod som används av Aarsleff Ground Engineering för att installera pålarna är blandat annat deras elpålkran.

Vill du ha hjälp att skapa rätt förutsättningar i ditt nästa projekt?

Med teknisk expertis och förmåga att leverera skräddarsydda lösningar hoppas vi att fortsatt möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi ser fram emot att stödja liknande projekt och strävar efter att vara en pålitlig partner för alla våra kunders behov av pålar för grundläggning i framtiden.

Testa gärna vårt kalkyleringsverktyg gratis för att se hur våra pålar kan passa ditt projekt.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *