Klimatsmarta energipålar

Solida betongpålar som sparar energi

Ett miljövänligt och energismart val för framtidens byggkonstruktioner

 

Att uppföra en ny byggnad kan vara en dyr affär, särskilt om när det gäller kyl – och värmeproduktion i byggnaden. Men tänk om vi sa att det finns en hållbar lösning som kan hjälpa till att minska kostnaderna samtidigt som det minskar klimatpåverkan? Energipålar är den lösningen.

Energipålar är ett innovativt koncept som används i högre utsträckning i södra Europa, men som blivit blir mer populärt i kallare klimat, inklusive i Skandinavien. Dessa pålar är traditionella prefabricerade betongpålar, gjutna med armeringkorg och betong. Skillnaden är de inbäddade kollektorrören, där cirkulation av vätska absorberar eller avger värme från/till pålen och marken, vilket gör det möjligt att både värma och kyla en byggnad med hjälp av en värmepump kopplad till detta energisystem.

– Genom att använda energipålar som grund för din byggnad, får du ett naturligt och hållbart energisystem, säger Andreas Hillby VD på Centrum Pile.

Geotermisk energi och betongpålar – en perfekt match

Detta är en miljövänlig lösning som hjälper till att optimera energitillförseln och samtidigt effektivisera kostnaderna för grundläggning vid nybyggnationer. Geotermisk energi är en av de största värmekällorna som finns, och genom att kombinera den med en betongpåles ändamål, att skapa en stabil grund, kan man använda den för att värma och kyla byggnader.

– Din byggnad får både en energi- och kostnadseffektiv grund när du väljer att använda energipålar, berättar Daniel Corneliusson, utvecklingsledare på Centrum Pile.

En annan fördel med denna teknik är att den är skalbar, vilket betyder att den fungerar lika bra för små som stora byggnader. Och med den ökande efterfrågan på mer klimatneutrala lösningar för uppvärmning och kylning av byggnader blir denna teknik alltmer relevant.Energipålar

Optimering av energipålar med dimensioneringsverktyg

Men hur fungerar det egentligen? För att kunna utnyttja energipålar måste vissa faktorer beaktas, som byggnadens energibehov, yta, antal prefabricerade pålar, deras dimensioner och längder, och geotekniska rapporter för området där byggnaden ska stå. När denna information finns tillgänglig kan man använda ett unikt dimensioneringsverktyg som beräknar den optimala mängden energipålar som behövs för att uppnå maximal prestanda.

– Du kan på ett relativt enkelt sätt optimera din byggnads energipotential med vårt dimensioneringsverktyg för energipålar, säger Fredrik Källvik som arbetar som anbudsledare på Centrum Pile.

Centrum Pile – ledande aktör inom energipålar i Sverige

Centrum Pile i Sverige är en av de ledande aktörerna på området. Nyligen har man byggt en ny kontorsbyggnad för Cemtrum Pile, som grundlagts på 48 energipålar. Genom att använda dimensioneringsverktyget kunde man säkerställa att marken kunde leverera den energi som krävdes för att tillgodose byggnadens energibehov.

Energipålar är inte bara miljövänliga och hållbara, utan också en kostnadseffektiv lösning för byggnader. Genom att använda denna teknik kan man minska kostnaderna för både kyl- och värmeproduktion i en byggnad.

– Framtidens energieffektiva byggnader byggs på energipålar från Centrum Pile, avslutar Andreas.

 

Är du intresserad av att veta mer om våra energipålar?

Kontakta oss så ger vi svar på dina frågor!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *