3 anledningar att välja energipålar i ditt nästa projekt

Är du ännu inte övertygad om att energipålar kan ersätta den traditionella grundläggningen? Låt oss berätta lite mer om fördelarna!

1. Spara kilowattimmar

Energipålar är en kostnadseffektiv lösning för byggnader, då de förutom att bidra med betongpålarnas stabilitet ger byggnaden värme eller kyla. Skillnaden är de inbäddade kollektorrören, som gör det möjligt att utvinna energi ur marken för att både värma och kyla en byggnad med hjälp av en värmepump kopplad till energisystemet. Energipålarna kan därmed minska kostnaderna dramatiskt. Energieffektivitetskvoter på 20-30 är vanliga och upp till 40 är inte ovanligt. I det långa loppet blir det stora energibesparingar.

2. Klimatfördelarna

Att välja jordens energi istället för olja, gas eller fjärrvärme gör att vi kan nyttja en naturlig energikälla direkt i grundläggningen. Geotermisk energi är en av våra största energikällor, och genom att kombinera den med betongpålens stabila grund kan man använda den för att värma och kyla byggnader. Med minskad energiåtgång från fossila bränslen kan vi också göra klimatet en tjänst.

3. Lågt behov av underhåll

Med hjälp av vårt unika dimensioneringsverktyg Centrum Pile Select säkerställs att marken har rätt förutsättningar att förse byggnaden med den energi som krävs, samt antalet pålar som krävs för att leverera energin. Energipålarna installeras sedan på samma sätt som vanliga betongpålar, där rören ansluts till värmepumpen. Överskottsvärmen samlas på somrarna upp i kollektorrören och ger en behaglig inomhustemperatur. På vintern används den lagrade värmen som ett ”batteri” och värmer istället byggnaden. Detta ger ett aktivt system med ett lågt underhållsbehov.

Är du redo att använda energipålar för ditt nästa projekt, eller vill du veta mer?

Kontakta oss här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *