Grundläggningsdagen 2023: Energipålar – Grönare grundläggning med Centrum Pile

Torsdagen den 16 mars ägde den fullbokade Grundläggningsdagen rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats var representanter från både Centrum Pile i Sverige och danska Centrum Pæle A/S, där Jonas S. Henriksen, försäljningsingenjör i Danmark var inbjuden att hålla föredrag på temat Energipålar – grönare grundläggning.

Från vänster: Daniel Corneliusson, Fredrik Källvik, Lars Dürr Hellegaard och Jonas. S Henriksen.

Fler deltagare var Lars Dürr Hellegaard, försäljningschef på danska Centrum Pæle A/S, Karin Jernberg, marknadskoordinator, Daniel Corneliusson, utvecklingsledare och Fredrik Källvik, försäljnings- och anbudsledare på Centrum Pile i Sverige.

Berätta Fredrik Källvik, hur var stämningen på plats?

– Denna Grundläggningsdag var stor mot tidigare år och de fick utöka mässytan för att få in alla montrar. Det fanns ett bra schema med olika föredrag. Kort sagt, bra utfört av arbetskommittén. I vår monter var intresset stort för kontaktledningspålar, men framförallt för energipålar. Fler börjar inse värdet av att om man ska grundlägga en byggnad med hjälp av betongpålar, så varför inte nyttja dom för uppvärmning och kyla, berättar Fredrik Källvik.

 

När försäljningsingenjör Jonas S. Henriksen intog scenen fortsatte temat om hur vi kan grundlägga på sätt som i längden ger större fördelar.

Varför är energipålar det grönare sättet att grundlägga?

– Vi vet att alla fundament i dag, särskilt betongfundament, ger ett stort koldioxidavtryck. Grundläggning med betongpålar är dock ofta en nödvändighet i Skandinavien på grund av deras förmåga att ge en stark grund för större byggnader som står på svag mark.

Med energipålar kan vi skapa en stark grund och samtidigt kompensera koldioxidutsläppen från produktionen av pålarna genom att använda den outnyttjade, hållbara energipotential som är den jord som byggnaderna vilar på för att värma och kyla våra byggnader.

I min presentation visade jag hur användningen av energipålar som enda energikälla för Centrum Pile AB:s kontor i Kollanda bidrar till att betala tillbaka Co2-utsläppen från produktionen av energipålarna under en så kort period som ett år och högst 1,6 år, när man jämför driften av systemet med energipålar med alternativ som olje- eller gasbrännare.

Ytterligare en fördel är att de kan ge extremt kostnads- och energieffektiva passiva kylningar. I fallet med energipålar innebär det att värmen utvinns ur byggnaden och injiceras i energipålarna, vilket gör dem mycket energieffektiva – energieffektivitetskvoter (EER) på 20-30 är vanliga och upp till 40 är inte ovanligt. Det är resultat som inte kan jämföras med de flesta andra metoder för mekanisk kylning, vilket blir alltmer relevant när de globala temperaturerna stiger.

Försäljningsingenjör Jonas S. Henriksen på scen.

Varför ska entreprenörer och slutkunder bry sig om att investera i energipålar?

– Investeringen i energipålar har visat sig mycket lönsam jämfört med vanlig mekanisk kylning. Eftersom vi kan använda den lagrade energin från kylning av byggnaden under sommaren under den följande vintern, blir det bara mer lönsamt att värma upp byggnaden med hjälp av energipålar ju mer de också används för kylning. Era hyresgäster och köpare av er byggnad kommer att tacka er för den billiga uppvärmning och kylning som följer med grundläggningen.

Vad kan den som väljer energipålar från Centrum Pile förvänta sig?

– De kan först och främst förvänta sig ärlighet och öppenhet. Hur klyschigt det än kan låta så arbetar vi verkligen på detta sätt när vi med hjälp av vårt dimensioneringsverktyg se till att de intresserade förstår precis hur mycket energi pålarna kan förse byggnaden med. Vi fokuserar på att hitta den optimala energibalansen som kan upprätthållas under en period på minst 25 år, och informerar sedan kunden om exakt hur den kan upprätthållas.

Försäljningsingenjör Jonas S. Henriksen är tacksam över möjligheten att få delta på mässan.

Hur upplever du responsen på energipålar, på mässan och i allmänhet?

– Min förhoppning var att inspirera grundläggningssegmentet i Sverige börja utforska energipålar. De svar jag fick var just att folk kände sig inspirerade. Reaktionerna på energipålar i allmänhet är oftast optimistiska och positiva – jag har hört citat som ”det är ett så fantastiskt koncept!” och ”jag kan inte fatta att vi inte redan har detta som standardpraxis!” fler gånger än jag kan räkna.

Vad vi behöver göra är att börja prata, diskutera, brainstorma, förnya och testa nya sätt att göra energigrundläggningar för att kollektivt lyckas införa fler sådana system. Vi ser fler satsningar inom branschen, bland annat från de grundläggningsföretag som installerar pålarna. Fler aktörer och kontinuerlig optimering är precis vad som behövs för att det inte bara ska vara Centrum Pile som främjar dessa system, utan hela grundläggningssegmentet.

Vad tar du med dig från mässan?

– Det var en trevlig mässa att delta på och mitt intryck är att mycket arbete har lagts ned på att göra den till en trevlig plats att vara på för alla som deltar, med många inspirerande talare, spännande utställare med kreativa montrar. Överallt fanns välkomnande, vänliga och pratsamma människor. Jag är verkligen tacksam för inbjudan att delta i mässan och vill framföra mitt tack till arrangörerna för möjligheten, säger Jonas S. Henriksen.

För den som är intresserad av energipålar erbjuder Centrum Pile goda möjligheter för rådgivning.

– Centrum Pile kan bidra med att utföra en genomförbarhetsstudie där ett antal indata ligger till grund för en rapport där en dimensionering av energilagret föreslås. Genomförbarhetsstudien räknas på byggnadens maximala behov. Systemet designas sedan normalt för att täcka 80-90% av byggnadens maximala behov och kompletteras med alternativ källa, exempelvis en elpanna som tar topplasterna, baserat på en doktorsavhandling av Maria Alberdi-Pagola. Efter vad studien visar kan Centrum Pile sedan erbjuda kunden tillverkning och leverans av pålar med ingjutna kollektorslang, avslutar Fredrik Källvik.

Är du intresserad av att veta mer om våra energipålar?

Kontakta oss så ger vi svar på dina frågor!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *