Nya fabriken i Dalby – en del av vårt arbete för minskad miljöpåverkan

Invigningen av Centrum Piles nya fabriksanläggning i skånska Dalby närmar sig. Det sydliga läget är strategiskt valt för att komma närmare både leverantörer och kunderna i syd som en del av ett hållbarhetstänk.

Att miljöfrågan är fortsatt stor råder ingen tvivel om. Därför vill Centrum Pile göra sitt för att bidra till en positiv utveckling inom betongbranschen. Vi har pratat med Katja Wangeskog, KMA på Centrum Pile AB, om vad det sydliga läget innebär.

Vad innebär Dalbys placering för Centrum Piles miljöarbete?

– Vi kommer närmre våra kunder och kan därför skapa bättre transportflöden. Transporter är en stor del av vår verksamhets miljöpåverkan och bör därför effektiviseras.

Hur påverkas transportsträckorna?

– Vi sparar mer än 300 kilometer per leverans genom att förse våra kunder i Öresundsregionen med leveranser från Dalby istället för Kollanda. Enligt beräkningarna rör det sig om en bränslebesparing på över 240 m3 och en koldioxidbesparing motsvarande 600 ton koldioxidekvivalenter.

Varför är det viktigt för Centrum Pile att förbättra sitt klimatarbete?

– För Centrum Pile är det viktigt att hela tiden utvecklas och ligga i framkant tekniskt-, kvalitets- och miljömässigt. Genom att minska vår energiförbrukning kan vi uppnå en lägre klimatpåverkan totalt sett för vår verksamhet. Ballasten som används i betongen levereras inom samma industriområde vilket gör att även där minskar sträckan på transporterna jämfört med Kollanda. Även om Kollanda ligger förhållandevis nära kan vi med fabriken i Dalby göra större besparingar på sikt vad gäller sydliga leveranser.

Vi ser även till vårt klimatarbete i fler delar av vår verksamhet. Exempelvis investerar vi i eltruckar, LED-belysning och optimerar kontinuerligt våra recept för att minimera mängden cement.

 

Har du ytterligare frågor om vårt hållbarhetsarbete eller fabriken i Dalby? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *