Centrum Pile stabiliserar väg 13 vid Assmåsa

Mellan sydöstra och nordvästra går Skåne Riksväg 13, en vältrafikerad väg för transporter till och från Ystad hamn. Delar av området är sankmark och befintlig väg sjunker. Med mål att få ökad trafiksäkerhet och framkomlighet byggs nu cirka 2,5 kilometer av väg 13 om. Centrum Pile står för leveransen av stöttande betongpålar.

I slutet av november 2021 gick entreprenören Barslund i konkurs. Det var de som startade upp arbetet på väg 13 förbi Assmåsa. Vid tiden för konkursen hade cirka hälften av pålarna levererats. Resterande förvarades hos oss tills projektet startades upp igen i juni 2022. Efter upphandling av en ny entreprenör blir det Svevia AB som kommer att fortsätta och avsluta arbetet.

Betongpålar från Centrum Pile stöttar vägen

Vägen förbi Assmåsa, söder om Sjöbo, kommer delvis att få ny sträckning för att minska risken för översvämning. För att säkerställa hållbarheten för den tunga trafiken kommer vägen att breddas och stärkas, där betongpålar från Centrum Pile står för förstärkningen.

Till projektet levereras 450 stycken 270×270 pålar med 15m längd i ett stycke, 264 stycken pålar 350×350 med 16m längd i ett stycke samt pålhattar för dessa.

Med betongpålar från Centrum Pile kommer väg 13 att rätas upp och förbättras och bli redo för mer kommande trafik till och från Ystad hamn.

Centrum Pile utvidgar närvaron i syd

För att komma närmare våra kunder i södra Sverige pågår ett etableringsarbete av en ny betongfabrik i Dalby. Till målen hör kortare transportsträckor och snabbare leveranser.

Här kan du läsa mer om hur vår nya fabrik växer fram i Dalby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *