Daniel Rönnängsgård ser flera fördelar med Centrum Pile Select

Daniel Rönnängsgård på Veidekke Grundläggning AB är arbetschef i region sydväst. Veidekke Grundläggning är ett grundläggningsbolag som utför allt inom borrning, pålning och spontning. Vi har fått tillfälle att fråga Daniel om samarbetet med Centrum Pile och hur han använder sig av Centrum Pile Select.

Daniel Rönnängsgård, arbetschef region sydväst, Veidekke Grundläggning AB

– Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige och Skandinavien. Centrum Pile är en av våra leverantörer för betongpålar, berättar Daniel.

När ett projekt är i planeringsstadiet krävs noggranna beräkningar. Där ser han att Centrum Pile Select är användbart.

I kalkyleringsstadiet är Centrum Pile Select ett bra verktyg, säger Daniel.

– Jag använder det för att kontrollera de olika elementens kapaciteter.

Daniel ser att verktyget har flera fördelar.

De främsta styrkorna tycker jag är beräkningen och dimensioneringen av pålelementen. Det är också gynnsamt vid kalkyler.

Han ser också anledningar till att fler geotekniker ska använda sig av Centrum Pile Select istället för traditionell beräkning av pålar.

Användningen av kalkylprogrammet innebär att det alltid leder till samma väg i projektet och att du alltid får samma slutresultat. Genom att fler använder Centrum Pile Select kan vi också hjälpa till att förbättra programmet på sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *