Selma stad, Hisings-Backa

I området runt Selma Lagerlöfs torg sker den största förändringen i området sedan torget byggdes 1971.

Projektet Selma stad, som påbörjades 2017 innebär fler bostäder, nya park- och torgstråk, stadsdelshus med rum för kultur samt handelshus och verksamhetslokaler. I ett senare skede ligger det även planer på att dra ny spårvagnslinje till området. När alla etapper är klara kommer det finnas närmare 4000 nya bostäder i Selma stad.

För Backa 103, dit vi levererat pålar, kommer 3 bostadshus byggas på fyra till sex våningar med drygt 300 lägenheter avsedda för unga och studenter.

Backa 103 omfattar:

Påltyp:               235 Typ6 ML 20 363st + 270 Typ8 ML 20 178st
Period:               januari – februari 2022
Övrigt:               Pålkapning utförs av Centrum Pile

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *