Centrum Pile AB har nu en egen EPD

Centrum Pile AB har i samarbete med konsultbyrån Miljögiraff AB tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) på sin vanligaste betongpåle, 270 Concrete middle Pile Type 8.

En EPD (EnvironmentalProductDeclaration) är ett verifierat och publicerat dokument som beskriver produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Centrum Pile ville ta fram en EPD för att se var den största klimatpåverkan finns och därefter börja arbeta med att minska den negativa påverkan.

– Vi hade ju redan ganska bra koll på detta men det är bra att få det bekräftat, säger Katja Wangeskog, KMA ansvarig för Centrum Pile AB.

En EPD används för att få fram verifierad information i t ex miljömärkta byggnationer och vi har sett en ökad efterfrågan och ett ökat intresse kring EPD:er men än så länge finns det inga krav.

Ladda gärna ner vår EPD genom länken nedan:

Ladda ner vår epd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *