Centrum Pile etablerar ny produktionsverksamhet i Dalby, Skåne

Centrum Pile AB växer genom att etablera sin andra produktionsanläggning av betongpålar i Dalby, Skåne.

Med ytterligare en produktionsanläggning av betongpålar markerar Centrumgruppen framgången för det pålsystem som kontinuerligt utvecklats och marknadsförts sedan 1965. Pålsystemet bygger på systemets totala effektivitet där kvalitet, leveranskapacitet, lastkapacitet, miljö och överensstämmelse med standarderna är grundligt integrerade i hela värdekedjan.

”Som kund får du den bästa totalkvaliteten i centrum med våra pålar” säger Lars Gustafsson, VD och operativt ansvarig för pålproduktionen i Sverige. Vidare berättar han, ”Med den här kapacitetsutvidgningen ser vi fram emot tillväxt i Öresundsregionen och effektiv leverans till våra kunder under de kommande åren.”

Produktionen beräknas vara i gång under våren 2022 och dess kapacitet bedöms uppgå till 30 000 m/månad vilket motsvarar den flexibilitet som behövs för att driva lönsam tillväxt och stärka koncernens konkurrenskraft. ”Vi ser att denna nyetablering blir ett välkommet tillskott även för Dalby kommun med omnejd då vi nu avser att anställa lokalt” säger Lars Gustafsson. Rekryteringsarbetet har redan påbörjats och man räknar med att nyanställa minst 10 personer att arbeta i produktionen och lager.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Gustafsson, VD och operativt ansvarig Centrum Pile AB, lag@centrumpile.se, +46 (0)761 101 980

Johanna Sandberg, HR-chef Centrum Pile AB, johs@aarsleff.com, +46 (0)768 30 13 25

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *