Centrum Pile AB:s nya kontor i Kollanda – byggt på energipålar

Centrum Pile AB i Kollanda, Sverige, slutförde nyligen byggnationen av sin nya kontorsbyggnad som innehåller en stor konferenssal, matsal, omklädningsrum, mötesrum och en administrativ del. Byggnaden är uppförd på energipålar som fyller tre funktioner; en stabil grund att bygga på, uppvärmning och kylning av byggnad.

I ett försök att både främja och använda hållbar uppvärmning och kylning från jordkällor är byggnaden byggd på 48 prefabricerade energipålar. Energipålarna kommer att

förse byggnaden med hela dess energibehov för hela året.

Under vintermånaderna kommer energipålarna att ge värme genom cirkulation av vätska med en temperatur på 8-10 grader Celsius. Denna vätska komprimeras i en värmepump för att ge en temperatur som är tillräckligt varm för att värma upp hela byggnaden samt varmvattnet.

Under de varma sommarmånaderna vänds denna process om, och vätskan – som fortfarande är mellan 8 och 10 grader varm – används för att dra ut v

ärmen från byggnaden och injicera denna energi i marken, vilket fungerar ungefär som ett luftkonditioneringsaggregat, men med endast en bråkdel av den el som behövs för att driva det, eftersom energipålarna svalnar stegvis genom att den svala vätskan cirkulerar genom ventilationssystemet.

För att göra systemet så effektivt som möjligt samarbetade Centrum Pile med värmepumpsspecialisterna Energy Machines – som Centrum Pile Danmark också har ett nära samarbete med i BIG-projektet i Köpenhamn – för att skapa en optimal installation som inte bara ser bra ut för showroomändamål, utan som också ger mest ”kraft för pengarna” i form av energiutbyte jämfört med eltillförsel.

Energicentralen som utformats av Energy Machines kommer att användas för att demonstrera effektiviteten hos systemet med energipålar genom en grafisk illustration på skärmen av hur systemet fungerar med faktiska siffror och data. Dess data kan även nås online med en inloggning till Energy Machines databas och kommer att användas i framtida försäljningspresentationer i både Sverige och utomlands för att visa upp systemets prestanda.

Energy Machines kommer att optimera och finjustera värmepumpen för att uppnå optimal prestanda under året, och kommer också att utföra stresstester på hög nivå på både uppvärmnings- och kylningssidan för att få verklig data om hur mycket energi systemet realistiskt sett kan leverera utöver byggnadens grundläggande behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *