Gammalt rekordår och nytt år med nya mål

2020 slut

Centrum Pile i Kollanda har under 2020 levererat ca 600.000 löpmeter till olika projekt så som Island, Norge och självklart Sverige. 2020 startade som sagt väldigt lugnt för att sedan ta fart i mars månad. detta ledde till att verksamheten fick anställa för kunna möta marknadens behov. Augusti blev en rekordmånad med över 67000 löpmeter utlevererat, detta rekord stod sig i 3 månader. November blev ännu en månad som gick till historien med över 70000m utlevererat.

Nybyggnation

Samtidigt med att marknaden tog fart startades byggnation av nya manskapsutrymmen och kontor, ett projekt som har öppnat ögonen för många då den nya byggnaden grundlades med energipålar. Projektet beräknas vara klart i mars för inflyttning.

Helkrossbetong

Senare under året genomfördes en miljömässig ändring i betongen då vi lämnade natursanden helt för att gå över till en helkrossbetong. En utveckling av detta började i små skala för att sedan köras i större batcher. Med intrimmning av materialleverantörer och blandningar nådde vi goda resultat och idag är helkrossbetongen en naturlig del i fabriken.

Utveckling

Ombyggnation är påbörjad för vår station för ihopsättning av skarvar till pålarna. Mer delar blir med automation för att öka kapaciteten och förbättra arbetsmiljön.

Centrum Pile Select

Under året uppdaterades vårt hjälpverktyg för dimensionering av pålar med att klara av beräkningar i friktionsjord och även manuella inställningar. Verktyget släpptes även i en version för Norge. Idag finns verktyget 3 länder med anpassningar för de olika ländernas standarder.

2021 har börjat

Under detta året fortsätter arbete med utveckling och förbättringar vid sidan av att leverera bra kvalitetsprodukter till marknaden.

Flytt av spont och balklager

Idag ligger vårt stållager med Spont och Balk i Gunnilse. Under 2021 kommer detta lager flyttas upp till vår verksamhet i Kollanda och vi får vår verksamhet samlad på en plats.

EPD

Vår LCA togs fram under 2020 men uppdateras nu utifrån helkrossbetongen och EPD (miljövarudeklaration) kommer vara granskad och klar under våren.

         

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *