Ökat nyttjande av Centrum Select

Vi märker nu efter semestern att besöken på vårt Centrum Select verktyg har ökat mot perioden innan semestern. Besökstiden har också ökat markant på sidan vilket även ger indiktation på att vårt verktyg används flitigare. Verktyget är ett hjälpverktyg för dimensionering. Man kan i verktyget ställa in påltyp och sedan ställa in geoteknik och göra en beräkning på hur mycket pålen klarar efter de inställda geotekniska förutsättningarna. Detta göra att man kan prova sig fram och till rätt sorts påltyp. Prova Centrum Select genom att klicka på länken i vår meny.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *