GC-Bro i Nödinge

Pålning av kommande Gång & Cykelbro i Nödinge. Påltyp som används är 235 Typ6 med medellängd 30m. Den nya bron kommer att binda ihop Västra och Östra Nödinge bättre för ortens fotgängare och cyklister.

Projektår: 2018

Beställare: Aarsleff Grundläggning