400.000m

Under det gångna året har vi spräckt den magiska gränsen 400.000 meter i produktion och utleveranser till olika projekt från fabriken i Älvängen.

Dessa meter är fördelade på dimensionerna 200 x 200, 235 x 235, 270 x 270, 300 x 300 och 400 x 400 pålar