Betongpålar

Centrum Pile tillverkar CE-certifierade betongpålar av hög och jämn kvalitet. Allt ingående material provas och de färdiga pålarnas provnings- och produktionsdata dokumenteras noggrant. Det garanterar att vi alltid levererar rätt kvalitet, i rätt tid, till dina objektsspecifika krav. Våra pålar tillverkas enligt klass 1 med skarv klass A.

Energipåle

Vår energipåle används som effektiv energiväxlare i jorden. Energipålen är framtagen av Centrum Pile i Danmark och har installerats i grundläggningen av flera projekt. Jordvärmeslangar gjuts in i pålen och motsvarar ca. 70 m jordvärmeslang. Fördelen med energipålen är att den även kan användas för kylning av fastighet under varma perioder. Se mer på Centrum Pile Danmarks hemsida.

Övrigt

Avspärrning – Istället för den klassiska betonggrisen kan man använda betongpålar som avspärrningsmaterial. Vi tillverkar längd efter önskemål och behov.

Formsättning

Vid mindre byggen kan man använda betongpålar som form runt en platta som ska gjutas.

Underlägg/Strön

Önskar ni rejäla strön eller underlägg till er verksamhet tillverkar vi det efter ert önskemål.