Kvalitet

I början av juli 2008 tog vi emot ett CE-certifikat från Dancert, som erkänner, att Centrum Pile kan leverera CE-märkta pålar.

CE-märkningen är en producent erkännelse, som intygar att produkten är producerad i enlighet med gällande europeisk standard.

I förbindelse med CE-märkningen skall produktionen övervakas. Denna övervakning företas av Nordcert, men märkningen som sådan är producentens ansvar och förpliktelse. Som en del av CE-märkningen förklaras olika viktiga funktioner som betong och stålegenskaper.

CE-märkning var fram till första januari 2008 frivillig, därefter obligatorisk och alla använda betongpålar i Europa skall efter detta datum vara CE-märkta.

CE-märkningen är förankrad i EUs bestämmelser om byggvaror (Byggvarudirektivet) och gäller både pålar och skarvar, då bägge delar är innehåll i den nya gemensamma europeiska produktionsstandard för pålar (SSEN 12794:2005).

Från och med maj 2013 sker certifieringen av Nordcert.
CE-märket skall framgå klart och tydligt på våra pålars märketiketter.

Våra pålar tillverkas enligt klass 1 med skarv klass A.