I betongens värld så finns det kvartsdamm.

Vad är kvarts, hur hanterar man det, vad gör det med kroppen?

Svar på detta fick vi genom denna utbildning. Utbildningen är ett steg i ständiga förbättringar. Med personal som är medvetna om risker kan vi förbättra vår arbetsmiljö och hur man undviker och bekämpar eventuell kvartsdamm. Rent och dammfritt är grund till undvika kvarts.

Centrum deltar i år på Grundläggningsdagen 17 Mars som är en mässa för grundläggningsbranschen.

Mässan är som brukligt på Stockholmsmässan i Älvsjö och kommer vara i Victoriahallen.

Centrum deltar med monter och representanter från Centrumgruppen.

Varmt välkomna till vår monter.